Tập Hợp Trainer - Nhận ngay quà khủng
87,641
Trainer đã tham gia, nhanh tay tham gia ngay nào.
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
Lắc Ball Liền Tay - Nhận Quà Thích Ngay
Xin chào, Pikachu_giangmanhxaoquyet_12121
Chia sẻ và mời bạn bè để nhận lượt quay
Chúc mừng ucvu * * * * * đã trúng 30 hộp cơm kinh điển Chúc mừng ucvu * * * * * đã trúng 10 Huy hiệu EXP Cao Cấp Chúc mừng ucvu * * * * * đã trúng 30 hộp cơm kinh điển Chúc mừng angm * * * * * đã trúng 10 Huy hiệu EXP Cao Cấp Chúc mừng arem * * * * * đã trúng 30 hộp cơm kinh điển Chúc mừng rbin * * * * * đã trúng 100k vàng Chúc mừng egwf * * * * * đã trúng 30 hộp cơm kinh điển Chúc mừng ieup * * * * * đã trúng 30 hộp cơm kinh điển Chúc mừng anda * * * * * đã trúng 10 Huy hiệu EXP Cao Cấp Chúc mừng anda * * * * * đã trúng 100k vàng
Còn ${user.estimate_turn} lượt 0 lượt